A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Kim Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Giảng dạy,Quản lý,Trung học phổ thông,Trà Lĩnh,Cao Bằng
 • Số trang :
 • 141 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 270
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,049
})