A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Ánh Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giảng dạy,Khoa học tự nhiên,Nam Định
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học Cơ sở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})