A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy học cho người lớn ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

Quản lý hoạt động dạy học cho người lớn ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

Quản lý hoạt động dạy học cho người lớn ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy học cho người lớn ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Đàm Thế Cảnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Dạy học,Người lớn,Quản lý,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục thường xuyên,Cao Bằng
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy học cho người lớn ở các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 280
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,054
})