A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
 • Tác giả :
 • Trịnh Thị Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Kết quả học tập,Đánh giá,Chuẩn đầu ra,Đại học Nông lâm,Bắc Giang
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra của sinh viên trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

File Tóm tắt

Online: 54
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})