A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường TH&THCS Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường TH&THCS Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường TH&THCS Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường TH&THCS Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
 • Tác giả :
 • Phạm Tiến Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Tổ chuyên môn,Quản lý,Hoạt động,Giáo dục phổ thông,Hạ Long
 • Số trang :
 • 130 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường TH&THCS Minh Khai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,005
})