A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Giang Phi Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng Chính sách Xã hội,Hoạt động cho vay,Hộ nghèo,Bắc Hà,Lào Cai
 • Số trang :
 • 122 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 89
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})