A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thu Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Trung học cơ sở,Dạy học phân hóa,Năng lực,Bồi dưỡng,Hà Giang
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học phân hóa cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,267
})