A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

 • Nhan đề :
 • Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1
 • Tác giả :
 • Bùi Trọng Tuyên;Phạm Minh Tuấn;Chu Xuân Huy;Nguyễn Minh Ngọc;Nguyễn Lan Anh;Bùi Doãn Cường;Hoàng Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vệ tinh VNRESSAT-1,Ảnh viễn thám,Cơ sở dữ liệu ảnh,Quản lý dữ liệu ảnh,Tiền năng ứng dụng VNRESSAT-1
 • Số trang :
 • tr. 87-93
Tải file tóm tắt Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

File Tóm tắt

Online: 297
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})