A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dự án xây dựng đối với các công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý dự án xây dựng đối với các công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý dự án xây dựng đối với các công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dự án xây dựng đối với các công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Hoàng Mai Kim Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,,Quản lý,Tiên Yên,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 148 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dự án xây dựng đối với các công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,758
})