A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bạch Kim
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Công trình cấp nước,Nước sinh hoạt,Nông thôn,Vốn ODA,Ngân hàng thế giới,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 125 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 1297
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,485
})