A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dự án cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ở tỉnh Phú Thọ

Quản lý dự án cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ở tỉnh Phú Thọ

Quản lý dự án cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ở tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Quản lý dự án cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ở tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Dương Văn Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Cấp nước,Nông thôn,Vệ sinh,Nước sạch,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dự án cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” ở tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 9,905,574
Số lượt tải: 1,820,721
})