A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Bắc Kạn

Quản lý dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Bắc Kạn

Quản lý dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Âu Thị Vui
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ công ích,Đô thị,Quản lý,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 119 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dịch vụ công ích đô thị tại thành phố Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 7,557,702
Số lượt tải: 1,780,796
})