A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Dúp
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giảng dạy,Quản lý,Mô hình VNEN,Trung học cơ sở,Nậm Pồ,Điện Biên
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở các trường trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})