A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Toan
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Môn ngữ văn,Giảng dạy,Trải nghiệm
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 110
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})