A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý đầu tư công cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý đầu tư công cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý đầu tư công cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý đầu tư công cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Chuyên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đầu tư công,Giảm nghèo,Quản lý,Ba Bể,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 117 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý đầu tư công cho giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 158
Lượt truy cập: 9,882,561
Số lượt tải: 1,820,479
})