A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Trương Phúc Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng nhà nước,Quản lý,Thanh toán không dùng tiền mặt,Ngân hàng Thương mại,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 50
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})