A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đàm Đức Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Chi thường xuyên,Quản lý,Ngân sách nhà nước,Kho bạc nhà nước,Võ Nhai,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 131
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,846,971
})