A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Ngọc Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước,Cấp huyện,Chi thường xuyên,Quản lý,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 97 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 166
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})