A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý cây trinh nữ mốc (Mimosa diplolricha C. Wnght ex Sauvalle) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm

Quản lý cây trinh nữ mốc (Mimosa diplolricha C. Wnght ex Sauvalle) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm

Quản lý cây trinh nữ mốc (Mimosa diplolricha C. Wnght ex Sauvalle) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm

 • Nhan đề :
 • Quản lý cây trinh nữ mốc (Mimosa diplolricha C. Wnght ex Sauvalle) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm
 • Tác giả :
 • Hà Đình Nghiêm;Nguyễn Thanh Hải;Đỗ Thị Lan;Nguyễn Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây trinh nữ mốc,Mimosa diplolricha,Nấm sò,Phân bố,Xâm lấn
 • Số trang :
 • tr. 21-26
Tải file tóm tắt Quản lý cây trinh nữ mốc (Mimosa diplolricha C. Wnght ex Sauvalle) bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và sử dụng sinh khối để trồng nấm

File Tóm tắt

Online: 295
Lượt truy cập: 10,666,272
Số lượt tải: 1,827,055
})