A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Triệu Tiến Trình
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Hoạt động xã hội,Cán bộ đoàn,Năng lực,Trung học phổ thông,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 136 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động xã hội cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường trung học phổ thông thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 99
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,874
})