A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đinh Văn Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục tiểu học,Hoạt động trải nghiệm
 • Số trang :
 • 125 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên các trường tiểu học huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 448
Lượt truy cập: 19,658,004
Số lượt tải: 2,032,303
})