A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Lành
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên mầm non,Năng lực,Chuẩn nghề nghiệp,Quế Võ,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên ở các trường mầm non huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 246
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})