A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

 • Nhan đề :
 • Quan hệ công chúng
 • Tác giả :
 • Ngô Minh Cách;Đào Thị Minh Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kinh tế,Quan hệ công chúng,Giáo trình
 • Số trang :
 • 358 tr.
Tải file tóm tắt Quan hệ công chúng

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,818
})