A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Principles of auditing & other assurance services

Principles of auditing & other assurance services

Principles of auditing & other assurance services

 • Nhan đề :
 • Principles of auditing & other assurance services
 • Tác giả :
 • O. Ray Whittington;Kurt Pany
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • McGraw-Hill/Irwin
 • Từ khóa :
 • Auditing
 • Số trang :
 • 865 p.
Tải file tóm tắt Principles of auditing & other assurance services

File Tóm tắt

Online: 166
Lượt truy cập: 6,730,240
Số lượt tải: 1,772,888
})