A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương tiện biểu đạt thái độ của người kể chuyện trong các chương trình talk show của Mỹ và Việt Nam

Phương tiện biểu đạt thái độ của người kể chuyện trong các chương trình talk show của Mỹ và Việt Nam

Phương tiện biểu đạt thái độ của người kể chuyện trong các chương trình talk show của Mỹ và Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phương tiện biểu đạt thái độ của người kể chuyện trong các chương trình talk show của Mỹ và Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lê Thị Khánh Linh;Lê Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Talk show,Thái độ,Biểu đạt thái độ,Phương tiện,Người kể chuyện,Người Mỹ
 • Số trang :
 • tr. 103-108
Tải file tóm tắt Phương tiện biểu đạt thái độ của người kể chuyện trong các chương trình talk show của Mỹ và Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 428
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,992
})