A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp lặp Mann-Halpern cải biên trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp Mann-Halpern cải biên trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp Mann-Halpern cải biên trong không gian Hilbert

 • Nhan đề :
 • Phương pháp lặp Mann-Halpern cải biên trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Lạng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ánh xạ không giãn,Điểm bất động,Đất đẳng thức biến phân,Không gian Hilbert
 • Số trang :
 • tr. 213-218
Tải file tóm tắt Phương pháp lặp Mann-Halpern cải biên trong không gian Hilbert

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})