A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

 • Nhan đề :
 • Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Lạng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Metric,Xạ không giãn,Không gian Hilbert,Nửa nhóm không giãn,Điểm bất động,Bất đẳng thức biến phân
 • Số trang :
 • tr. 221-225
Tải file tóm tắt Phương pháp lặp ẩn trong không gian Hilbert

File Tóm tắt

Online: 18
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})