A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

 • Nhan đề :
 • Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23
 • Tác giả :
 • Ngô Thúy Hà;Nguyễn Thị Kim Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Giảm trừ doanh thu,Chuẩn mực kế toán
 • Số trang :
 • tr. 167-172
Tải file tóm tắt Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

File Tóm tắt

Online: 116
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})