A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh

Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh

Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh

 • Nhan đề :
 • Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bài toán đặt không chỉnh,Hiệu chỉnh lặp,Hemi liên tục,Toán tử phi tuyến
 • Số trang :
 • tr. 159-164
Tải file tóm tắt Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh

File Tóm tắt

Online: 61
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})