A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp gia tăng hiệu quả của đề án tạp chí tiếng Anh trong việc học viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Phương pháp gia tăng hiệu quả của đề án tạp chí tiếng Anh trong việc học viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Phương pháp gia tăng hiệu quả của đề án tạp chí tiếng Anh trong việc học viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phương pháp gia tăng hiệu quả của đề án tạp chí tiếng Anh trong việc học viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc;Trần Minh Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Học tập,Kỹ năng viết,Khoa ngoại ngữ,Đại học Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 67-72
Tải file tóm tắt Phương pháp gia tăng hiệu quả của đề án tạp chí tiếng Anh trong việc học viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 235
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})