A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

 • Nhan đề :
 • Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi
 • Tác giả :
 • Quách Thị Mai Liên;Hoàng Phương Khánh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quy hoạch lồi,Dưới vi phân,Gradient,Hội tụ
 • Số trang :
 • tr. 175-179
Tải file tóm tắt Phương pháp chiếu dưới Gradient xấp xỉ giải bài toán quy hoạch lồi

File Tóm tắt

Online: 183
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})