A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp chiếu co rút và cải biên phương pháp tách lai ghép Douglas-Rachford cho toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert

Phương pháp chiếu co rút và cải biên phương pháp tách lai ghép Douglas-Rachford cho toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert

Phương pháp chiếu co rút và cải biên phương pháp tách lai ghép Douglas-Rachford cho toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert

 • Nhan đề :
 • Phương pháp chiếu co rút và cải biên phương pháp tách lai ghép Douglas-Rachford cho toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bường;Lâm Thùy Dương;Nguyễn Duy Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ánh xạ không giãn,Điểm bất động,Phương pháp chiếu co rút,Phương pháp tách lai ghép,Ánh xạ đơn điệu
 • Số trang :
 • tr. 215-220
Tải file tóm tắt Phương pháp chiếu co rút và cải biên phương pháp tách lai ghép Douglas-Rachford cho toán tử đơn điệu trong không gian Hilbert

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})