A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo

Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo

Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo

 • Nhan đề :
 • Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo
 • Tác giả :
 • Vi Thị Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phê bình văn học,Báo chí,Năng lực,Sinh viên,Ngành báo
 • Số trang :
 • tr. 109-114
Tải file tóm tắt Phê bình tác phẩm văn học nghệ thuật trên báo chí - một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực viết bài cho sinh viên ngành báo

File Tóm tắt

Online: 215
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,489
})