A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Thủy;Nguyễn Hồng Hải;Nguyễn Thị Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây cảnh,Thị trường tiêu thụ,Hộ nông dân,Hiệp Lực,Ninh Giang,Hải Dương
 • Số trang :
 • tr. 11-17
Tải file tóm tắt Phát triển thị trường tiêu thụ cây cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 72
Lượt truy cập: 9,354,055
Số lượt tải: 1,805,901
})