A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hải Núi;Nguyễn Quốc Chinh;Đỗ Quang Giám
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phát triển sinh kế,Phụ thuộc vào rừng,Sinh kế bền vững
 • Số trang :
 • tr.64 - 75
Tải file tóm tắt Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})