A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại tỉnh Bắc Kạn

Phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại tỉnh Bắc Kạn

Phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Hà Hương Chanh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Rau,Sản xuất,Tiêu chuẩn Vietgap,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 1897
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,606
})