A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

 • Nhan đề :
 • Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa
 • Tác giả :
 • Trần Văn Hùng;Phạm Hồng Thái;Phạm Xuân Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Phát triển,Toàn cầu hóa
 • Số trang :
 • tr. 63-68
Tải file tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

File Tóm tắt

Online: 78
Lượt truy cập: 7,379,426
Số lượt tải: 1,777,303
})