A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

 • Nhan đề :
 • Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa
 • Tác giả :
 • Trần Văn Hùng;Phạm Hồng Thái;Phạm Xuân Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Phát triển,Toàn cầu hóa
 • Số trang :
 • tr. 63-68
Tải file tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})