A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Võ Xuân Hoài
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Phát triển,Quản lý kinh tế,Cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
 • Số trang :
 • 203 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 126
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})