A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lê Thị Kim Tuyết
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công đoàn
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Quản lý đơn hàng,Doanh nghiệp may,Việt Nam
 • Số trang :
 • 211 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})