A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển mô hình hợp tác xã ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển mô hình hợp tác xã ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển mô hình hợp tác xã ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

 • Nhan đề :
 • Phát triển mô hình hợp tác xã ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nhung;Trịnh Thị Thu Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã,Nông nghiệp,Nông thôn,Công nghệ cao,Cách mạng công nghiệp 4.0
 • Số trang :
 • tr. 38-47
Tải file tóm tắt Phát triển mô hình hợp tác xã ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

File Tóm tắt

Online: 152
Lượt truy cập: 8,598,597
Số lượt tải: 1,795,672
})