A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Hà Thị Hương Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cán bộ quản lý,Phát triển,Trung học cơ sở,Văn Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 17,248,849
Số lượt tải: 1,973,974
})