A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp nông nghiệp,Phát triển,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})