A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Ngọc Uyên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng điện tử,Dịch vụ,Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 132 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 170
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,049
})