A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ

Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ

Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Đào Khánh Ly
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nông sản,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển chuỗi giá trị một số mặt hàng nông sản của tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 9,835,337
Số lượt tải: 1,819,758
})