A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát huy thế mạnh đề án trong ngôn ngữ viết được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm 2, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Phát huy thế mạnh đề án trong ngôn ngữ viết được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm 2, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Phát huy thế mạnh đề án trong ngôn ngữ viết được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm 2, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phát huy thế mạnh đề án trong ngôn ngữ viết được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm 2, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Ngọc Phương;Trần Thị Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngôn ngữ viết,Đề án,Kỹ năng viết,Sinh viên chuyên ngữ
 • Số trang :
 • tr. 91-95
Tải file tóm tắt Phát huy thế mạnh đề án trong ngôn ngữ viết được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm 2, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 12,175,875
Số lượt tải: 1,848,375
})