A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

 • Nhan đề :
 • Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hường;Đỗ Thanh Phúc;Nguyễn Quỳnh Hoa;Hoàng Thanh Hải;Trần Thị Mai Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mãn constacyche,Mã đối ngẫu,Vành chuỗi,Khả nghịch
 • Số trang :
 • tr. 207-214
Tải file tóm tắt Phần tử khả nghịch của vành F2m(u)/u4 và một số ứng dụng

File Tóm tắt

Online: 214
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})