A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích nét đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển hệ thống Multi-robot

Phân tích nét đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển hệ thống Multi-robot

Phân tích nét đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển hệ thống Multi-robot

 • Nhan đề :
 • Phân tích nét đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển hệ thống Multi-robot
 • Tác giả :
 • Trần Thị Thanh Hải;Lại Khắc Lãi
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển,Robot,Điều khiển phân tán,Multi-robot
 • Số trang :
 • tr. 93-98
Tải file tóm tắt Phân tích nét đặc thù và đề xuất hướng nghiên cứu điều khiển hệ thống Multi-robot

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})