A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ "Anger is Heat" (sự tức giận là nhiệt) trong tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong tiếng Việt

Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ

Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ "Anger is Heat" (sự tức giận là nhiệt) trong tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong tiếng Việt

 • Nhan đề :
 • Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ "Anger is Heat" (sự tức giận là nhiệt) trong tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong tiếng Việt
 • Tác giả :
 • Lại Thị Thanh;Nguyễn Thị Tuyết
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phân tích tương phản,Ẩn dụ,Ẩn dụ khái niệm,Biểu thức tương đương,Tiếng Anh,Tiếng Việt
 • Số trang :
 • tr. 47-51
Tải file tóm tắt Phân tích đối chiếu biểu thức ẩn dụ "Anger is Heat" (sự tức giận là nhiệt) trong tiếng Anh và các biểu thức tương đương trong tiếng Việt

File Tóm tắt

Online: 80
Lượt truy cập: 9,229,462
Số lượt tải: 1,803,295
})