A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)

Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)

Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)
 • Tác giả :
 • Chu Đức Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Citrus grandis,Nhân tố phiên mã,TCP,Cấu trúc,Biểu hiện gene
 • Số trang :
 • tr. 289-296
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gene mã hóa nhân tố phiên mã TCP ở cây bưởi (Citrus grandis)

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 21,593,086
Số lượt tải: 2,045,332
})