A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc một số flavonoid glycoside từ loài lãnh công rợt (Fissistigma pallens)

Phân tích cấu trúc một số flavonoid glycoside từ loài lãnh công rợt (Fissistigma pallens)

Phân tích cấu trúc một số flavonoid glycoside từ loài lãnh công rợt (Fissistigma pallens)

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc một số flavonoid glycoside từ loài lãnh công rợt (Fissistigma pallens)
 • Tác giả :
 • Lê Xuân Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Họ na,Chi lãnh công,Loài lãnh công rợt,Flavonoid glycoside
 • Số trang :
 • 55 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc một số flavonoid glycoside từ loài lãnh công rợt (Fissistigma pallens)

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 7,557,702
Số lượt tải: 1,780,796
})